Základná škola Oravský Podzámok

Štvrtok 11. 2. 2016

OZNAMY

Výsledky testovania 5. ročníka

Úspešnosť v SR:

MAT-61,99%, SJL-66,62%

Úspešnosť školy:

MAT-69,26%, SJL-70,74%

Zber papiera pokračuje.

Žiaci môžu nosiť papier vo štvrtky!

Organizácia školského roka 2015/2016

- školské vyučovanie sa začína 2.9.2015 (streda)

- 1. polrok sa končí 29.1.2016 (piatok)

- 2. polrok sa končí 30.6.2016 (štvrtok)

- testovanie žiakov 5. ročníka bude 25.11.2015 (SJL, MAT)

- testovanie žiakov 9. ročníka bude 6.4.2016 (SJL, MAT)

- zápis do 1. ročníka bude 2. aprílový týždeň

Prázdniny pre žiakov

- jesenné: od 29.10. do 30.10. 2015

- vianočné: od 23.12. do 7.1.2016

- polročné: 1.2.2016

- jarné: od 29.2. do 4.3. 2016

- veľkonočné: od 24.3. do 29.3. 2016

- letné: od 1.7. do 2.9. 2016

 

Akcie vo februári

- Lyžiarsky výcvik pre 7. a 8. ročník (2.2. - 8.2.)

- Testovanie finančnej gramotnosti v 9. ročníku (3.2.)

- Školský karneval pre 1. až 4. ročník (10.2.)

- Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína (17.2.)

- Švihadlový maratón pre 4. - 9. ročník (18.2.)

Novinky

 • 11. 2. 2016

  Do galérie Karneval - primárne vzdelávanie boli pridané fotografie.

 • Už sa stalo zvykom, že sa žiaci  jeden deň pred Vianocami neučia a celý deň je venovaný vianočným tradíciám. Tento rok to pripadlo na 17. 12. (štvrtok). Jednotlivé triedy sa zmenili na tvorivé dielne, v ktorých žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov vyrábali rôzne výrobky tematicky spojené s Vianocami. Prváci vyrábali nepečené koláčiky, na ktorých si pochutnali, druháci lepili papierové vianočné stromčeky, tretiaci zhotovovali drevené ozdoby, štvrtáci lepili netradičné domčeky, piataci vyrábali stojany na perá a vianočné ozdoby, šiestaci zdobili adventné venčeky, siedmaci šili ozdoby na stromček a ôsmaci vyrábali domáce mydielka. Žiaci z deviateho ročníka sa ochotne zapojili do obsluhovania rodičov pri podávaní predvianočnej kapustnice, pri predávaní detských vianočných výrobkov a prvýkrát ponúkali aj 1. číslo školského časopisu "Školáčik".  Po ochutnávke kapustnice sa žiaci aj rodičia presunuli do sály školy na Vianočnú akadémiu, kde na nich netrpezlivo čakali účinkujúci. Celým programom sa niesla príjemná predvianočná atmosféra. Účinkujúci sa na program svedomito pripravovali a dali si na ňom záležať. Počas programu zazneli básne, piesne, hovorené slovo, ba aj hra na hudobných nástrojoch. Programom prítomných sprevádzali žiačky 8. ročníka K. Cengelová a S. Feniková. Na záver dievčatá v mene vedenia školy všetkým prítomným popriali príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku.

 • Pohľad z okna nám naozaj nepripomína, že Vianoce sú už predo dvermi. Stretnutia a návštevy sú v tomto sviatočnom období o to príjemnejšie a priateľskejšie. Teší nás, keď sa rodičia detí zúčastňujú aktivít, v ktorých prejaví ich ratolesť svoje schopnosti a túžbu zašportovať si. Jednou z nich bol počas nedeľňajšieho dopoludnia 13.12. 2015 „Vianočný florbalový turnaj“ pod vedením pána učiteľa Gajdoša a pomoci p. uč. Havrilovej. Súťažili žiaci 5.-9. roč. našej školy spolu za účasti žiakov ZŠ Škrabáka z Dolného Kubína.

 • „Život  bez  priateľov je ako  lúka  bez  kvetov.“ Pod týmto heslom sa niesol celý večer 4. 12. 2015 až do neskorej noci. Večer plný zážitkov, si deti 2., 3., a 4. ročníka užívali pod vedením pani učiteliek Havrilovej, Holubčíkovej, Brňákovej a žiačok 9. ročníka. Spoznávali, že priateľstvo, spolupráca a nezištná pomoc dobrého kamaráta v rôznych situáciách je naozaj potrebná. Prekonávali praktické prekážky, ktoré ich čakajú aj v ich ďalšom živote, odvaha, ktorú preukazovali v nočnej hre s kamarátmi, ba aj zábava, ktorá k životu človeka patrí. Nočná škola dýchala veselosťou a štebotaním detí, ktoré prejavovali radosť potleskom a povzbudzovaním pri všetkých súťažných disciplínach svojich spoluhráčov. A kto zvíťazil? No predsa zdravá bojovnosť, tolerancia a hlavne smiech a skvelá nálada všetkých prítomných.

 • Kedysi sa pasovali rytieri, my dnes pasujeme našich statočných prvákov. Dňa 28.10.2015 sa uskutočnilo na škole pasovanie prvákov, ktoré pripravili deviataci. Po úspešnom splnení rôznych úloh, prváci boli pasovaní za ozajstných prvákov našej školy. Slávnostný ceremoniál sa zahájil tým, že prváčikovia vstúpili do kráľovstva minioňov, kde na svoje ratolesti už čakali aj ich rodičia. Na úvod sa deťom prihovorila pani riaditeľka a popriala im veľa úspechov pri plnení úloh. Deviataci si pre nich pripravili stanovištia: Spievankovo, Čítankovo, Šikovníčkovo, Počítankovo a Hádankovo. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh, kráľ pasoval deti za žiakov prvého ročníka. Žiaci boli odmenení diplomom a malými darčekami. Veríme, že sa novým prvákom bude v 1. ročníku dariť a úspešne zvládnu abecedu a počítanie.

 • V týždni od 19.-23.10.2015 absolvovali žiaci tretieho ročníka základný a žiaci štvrtého ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. Dozor im robili triedne učiteľky Veronika Šamíková a Bernadeta Solárová. Za odvahu boli v piatok odmenení sladkosťou a mokrým vysvedčením, za slušné správanie v autobuse dostali sladkosť od pána šoféra Jozefa Dudáša a aj základná škola prispela sladkou odmenou.

 • Zdravá a vyvážená strava vplýva nielen na telesné, ale aj na duševné zdravie človeka. Preto sme si na škole pripomenuli 15. október - medzinárodný deň zdravej výživy tradičnou ochutnávkou šalátov, ktoré pripravili pracovité dievčatá 7. a 8. ročníka pod dohľadom p. A. Matisovej a J. Pavlovej. Tento deň však nebol len o jedení. Simonka Feniková pripravila pre žiakov veľmi peknú a najmä poučnú prezentáciu o zdravej výžive. Všetkým šaláty veľmi chutili a my dúfame, že namiesto sladkostí si naši žiaci dajú zdravé ovocie a zeleninu.

 • Vzor tabuľky pre evidenciu žiackych cestovných lístkov .

  Dochadzka_Horna_Lehota(1).pdf

 • Horúce letné dni a slnko, veselé šantenie detí počas prázdnin sa skončili. Začal sa nový školský rok 2015/2016 a s ním aj povinnosti, ktoré si žiaci musia plniť, aby ich práca bola na konci školského roka ohodnotená dobrými známkami. Osobitne vítame v našej škole malých prváčikov, a držíme im palce, aby hravo zvládli prvé písmenká a čísla. Želáme aj ostatným žiakom školy množstvo úspechov a síl pri spoznávaní všetkého nového. Učiteľom prajeme veľa elánu, tvorivosti a radosti z dobrých žiackych výsledkov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
  027 41 Oravský Podzámok
 • RŠ 043/ 5893 121
  ZRŠ 043/ 5823 720

Fotogaléria

Novinky