Navigácia

Novinky

 • OZNAM

  Obec Oravský Podzámok

  v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 • Akcie v novembri:

  KOMPARO 8. a 9. ročník

  Burza stredných škôl

  Farebný týždeň (24.11.-28.11.)

  Falc - exkurzia 5. ročník

 • Plavecký výcvik

  Aj tento školský rok žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 20.10. do 24.10.2014 v Aquarelaxe Dolný Kubín. Výcvik viedla p. Mgr. M. Kotlínová spolu s troma inštruktormi. Štvrtáci mali možnosť zdokonaľovať sa v plávaní a rozširovať si svoje plavecké zručnosti, zvládať plávanie na 25 m rôznymi plaveckými spôsobmi. Tretiaci sa zoznamovali a adaptovali vo vodnom prostredí. Snažili sa zvládnuť orientáciu pod vodou, dýchanie do vody, splývanie a plavecký štýl znak. Výcvik sa ukončil plaveckými pretekmi na 25 metrov. Najlepší čas zaplával Andrej Feranc zo 4. ročníka. Na záver boli všetci účastníci odmenení "Mokrým vysvedčením". Gratulujeme!

 • Deň zdravej výživy

  Dňa 17. 10. 2014 pri príležitosti medzinárodného dňa zdravej výživy si žiaci školy pochutnali na zdravých šalátoch, ktoré im pripravili žiačky z kúžkov Fantátia v kuchyni a Medzinárodná kuchyňa v spluprácii s členmi Detského parlamentu. Žiaci ochutnali 3 druhy šalátov: grécky, zeleninový a mrkvový. Šaláty mali možnosť zajedať celozrnným chlebom. Prijémnú atmosféru dopĺňala prezentácia o význame zdravej výživy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
  027 41 Oravský Podzámok
 • RŠ 043/ 5893 121
  ZRŠ 043/ 5823 720

Fotogaléria