Základná škola Oravský Podzámok

Streda 27. 5. 2015

OZNAMY

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

Priemerná úspešnosť školy:

MAT - 62,81%; SJL - 67,71%

Percentil školy:

MAT - 84,11; SJL - 77,33

Prázdniny v školskom roku 2014/2015

- letné prázdniny od 1.7. do 31.8. 2015

- začiatok vyučovania v školskom roku 2015/2016 je 2.9. (streda) 2015

 

AKCIE V MÁJI

- zasadnutie stravovacej komisie

- Pohoda pri vode - čistenie brehov Pribišského potoka a rieky Oravy

- zber odpadu v Oravskom Podzámku a v Dolnej Lehote

- Pilotné testovanie žiakov 4. ročníka

- program ku Dňu matiek (16.5.)

- vedomostná súťaž o Európskej únii

 

 

 

 

 


 

Novinky

 • Budapešť - školský výlet

  Dňa 15.5.2015 sme sa riadili starou múdrou pravdou: „Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ a vyrazili sme do Budapešti. Žiaci 3.,5. a 7. ročníka pod vedením tr. uč. Havrilovej, Lokajovej a  Gajdoša mali možnosť zažiť nezabudnuteľné chvíle v najkrajšom stredoeurópskom veľkomeste. Navštívili  zákutia Tropicária, kde okrem života v hlbočine videli aj kúsok dažďového pralesa. Obrovským lákadlom pre nich bolo aj najväčšie morské akvárium v Strednej Európe, žraločie akvárium, v ktorom okrem  žralokov spolunažíva v pokoji aj niekoľko stoviek rôznych druhov farebných rybiek. Historické krásy Budapešti sme mali možnosť obdivovať aj s výkladom sprievodcu. Z nádherného výhľadu na celú Budapešť (Parlament, Reťazový most, Korzo, ...) sme sa tešili z  Rybárskej bašty. Do vreca zážitkov si žiaci pripísali aj výmenu stráží pred sídlom maďarského prezidenta, ako aj ďalšie historické pamiatky. Množstvo zážitkov im budú pripomínať suveníry, ktorými potešili seba a svojich blízkych.  

 • Deň matiek

  Dňa 16. 5. 2015 bol deň, ktorý bol venovaný vzácnym osobám –  MAMÁM, MAMKÁM, MAMIČKÁM. Pod vedením p. uč. Havrilovej a Lokajovej žiaci našej školy pozvaným mamám spríjemnili sobotňajšie popoludnie a vyjadrili vo svojich básňach, piesňach a tancoch poďakovanie za to, čo deťom všetko obetovali. Za zlaté ruky, ktoré pohladia a nikdy sa nezastavia pri práci, za trpezlivosť a lásku, za všetko, čo pre svoje deťúrence robia bez nároku na odmenu. Zároveň patrí poďakovanie tým žiakom, ktorí sa vystúpenia zúčastnili. Tak ešte raz všetkým mamám veľa zdravia a lásky. „Mama ďakujem!“

 • Písmenková slávnosť

  Písmenková slávnosť sa uskutočnila 30.4.2015 v prvej triede. Program na slávnosť pripravila Mgr. A. Strapcová. Slávnostný deň sa začal obliekaním písmenkových tričiek, ktoré si prváci pripravili na hodine výtvarnej výchovy v predchádzajúci deň. Zvládnutie celej abecedy prváci dokazovali hádaním písmenkových hádaniek, zoraďovaním slov pod správny obrázok, hraním pexesa chlapci proti dievčatám, skladaním slov z hlások a čítaním básničiek z Mojej prvej knihy. Najočakávanejším bodom bola písmenková torta a jej konzumácia. Žiaci prvého ročníka svojim prístupom dokázali, že všetky písmenká sa stali ich kamarátmi a naučili sa čítať tak, aby si mohli prečítať akúkoľvek detskú knihu. Triedna pani učiteľka pochválila všetkých prvákov za aktivitu, ktorú preukazovali počas všetkých úloh. Ohlasy zo strany žiakov aj ich rodičov boli kladné.

 • Preplácanie žiackeho cestovného

  Informácia o zmenách v úhrade cestovných nákladov žiakov základných škôl

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so zavedením bezplatnej vlakovej dopravy pre žiakov škôl schválilo návrh smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 7/2015-R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012 s účinnosťou od 1. februára 2015.

 • Človeče nehnevaj sa

  Trpezlivosť a vytrvalosť to sú morálno vôľové vlastnosti, ktoré sú v neposlednom rade potrebné rozvíjať u každého človeka už od malička. A práve o toto sa snažíme aj u našich žiakov. Nielen zotrvať pri príprave na vyučovanie, ale aj v hrách, v ktorých si to dieťa ani neuvedomuje. Jednou z nich je jednoduchá hra „Človeče, nehnevaj sa“. Formou súťaže sa deti  1. stupňa zabavili a spríjemnili si jedno popoludnie v týždni pod vedením p. uč. Havrilovej a za pomoci dievčat 7.ročníka Michalky Horňákovej a Klaudii Maruniakovej. Vieme, že nie každý tu vyhráva, preto samotné deti hru brali s humorom, dobrou náladou a zábavou. Veď ide aj o šťastie, a predsa - nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. V tejto súťaži mali najviac šťastia Emka Badárová a Katka Holubčíková obsadili 1. miesto a Paulínka Blašková a Alicka Holubčíková obsadili 2. miesto. Všetkým gratulujeme!

 • Deň učiteľov

  Dňa 27.3. 2015 sme si aj my pripomenuli sviatok Jána Ámosa Komenského - Deň učiteľov. Žiaci  si pod vedením p. učiteľky Lokajovej a p. uč. Matisovej pripravili zaujímavý program. Na hodinách slovenského jazyka vytvorili pre svoje pani učiteľky a pána učiteľa básne, ktoré im v tento významný deň zarecitovali v spoločenskej sále.  Žiaci okrem básní darovali učiteľom aj kvietok.  Tiež sme si mohli pozrieť netradičnú hodinu vyučovania v podaní deviatakov.  Tí nám ukázali, ako sa učilo v minulosti. O tom, že okrem povinností v škole nechýba ani zábava, nás presvedčili vtipné výroky žiakov a učiteľov v podaní žiakov, samozrejme. Za prekvapenie a chvíľu príjemného oddychu žiakom ďakujeme. 

 • Marec mesiac knihy

  Aj vy máte radi knihy? Určite ste si ako malí školáci s radosťou vypočuli po večeroch nejednu rozprávku od svojich rodičov. V mesiaci marec sme si toho užili u nás v škole až–až. Na úvod si žiaci 7.ročníka do  školského rozhlasu pripravili reláciu  „Marec – mesiac knihy“. Žiaci I. stupňa sa venovali na hodinách čítania rozprávkam, ktoré im čítali pani učiteľky a na základe nich plnili celý mesiac dané úlohy. Riešili úlohy v pracovných listoch, počas dvoch týždňov súťažili v dvoch kolách v písomných súťažných otázkach - ( vylosovaní boli z každého ročníka traja žiaci, ktorí ich správne plnili), triedne kolektívy spoločne strihali a maľovali veľké, rozprávkové postavy. A sú naozaj krásne. Príďte sa na ne k nám pozrieť do školy a zaspomínať si. Žiaci 4. ročníka boli pred popoludňajším spánkom čítať deťom v tunajšej MŠ  rozprávky. Posledný marcový deň sme vyhodnotili a odmeňovali tých najšikovnejších. A nakoniec všetkého sa predviedli pod vedením p. uč. Havrilovej žiaci 3. ročníka s nacvičeným divadielkom „Rozprávka o troch kozliatkach a spievajúcom vlkovi“.

 • Švihadlový maratón

  Mesiac marec sa začal v našej škole v športovom duchu. Dňa 5. 3. zorganizovala p. uč. Lokajová a p. uč. Gajdoš súťaž „Švihadlový maratón“. Dievčatá a chlapci si zmerali svoje sily v troch vekových kategóriách a v rôznych disciplínach. Naše úsilie podporili a do skákania sa zapojili aj dospeláci - p. riaditeľka, p. zástupkyňa a p. uč. Havrilová. Bolo úžasné sledovať snahu a vzájomné povzbudzovanie všetkých zúčastnených. Traja najšikovnejší v každej disciplíne boli odmenení medailou. K víťaznému poháru sa preskákal žiak IX. ročníka: Jaroslav Fenik. Víťazom gratulujeme!

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 26.2.2015 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo prestížnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov, ktorí nás presvedčili o svojich recitačných kvalitách. Porota, ktorú tvorili pani učiteľky Havrilová, Lokajová a Matisová, mala naozaj ťažkú úlohu. Keďže všetci vyhrať nemohli, porota sa rozhodla takto:

 • Deň otvorených dverí

  Čaro Vianoc zavítalo aj do našej školy v piatok 12. decembra.  Školské učebne sa premenili  na "tvorivé dielne". Žiaci od 1. ročníka po 8. ročník spolu s triednymi učiteľmi preukazovali svoje zručnosti pri výrobe vianočných ozdôb, pohľadníc, látkových srdiečok, stromčekov z cestovín, lampášov, vianočných venčekov, oblátok, ... Naši deviataci pomáhali pri obsluhovaní rodičov počas ochutnávky kapustnice a zároveň si pripravili Mikulášsky program pre celú školu.  Svoje talenty, pohybové nadanie, spev a  recitovanie žiaci školy predviedli na "Vianočnej akadémii" v sále školy. Plná sála svedčila o veľkom záujme o program zo strany rodičov a priateľov školy. Snaženie vystupujúcich ocenili dlhým potleskom. Na záver programu Mikuláš rozdal sladké prekvapenia pre všetkých žiakov. Chceme poďakovať všetkým účinkujúcim a pedagógom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnému prežitiu tohto predvianočného času na našej škole.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
  027 41 Oravský Podzámok
 • RŠ 043/ 5893 121
  ZRŠ 043/ 5823 720

Fotogaléria