Základná škola Oravský Podzámok

Nedeľa 29. 11. 2015

OZNAMY

Organizácia školského roka 2015/2016

- školské vyučovanie sa začína 2.9.2015 (streda)

- 1. polrok sa končí 29.1.2016 (piatok)

- 2. polrok sa končí 30.6.2016 (štvrtok)

- testovanie žiakov 5. ročníka bude 25.11.2015 (SJL, MAT)

- testovanie žiakov 9. ročníka bude 6.4.2016 (SJL, MAT)

Prázdniny pre žiakov

- jesenné: od 29.10. do 30.10. 2015

- vianočné: od 23.12. do 7.1.2016

- polročné: 1.2.2016

- jarné: od 29.2. do 4.3. 2016

- veľkonočné: od 24.3. do 29.3. 2016

- letné: od 1.7. do 2.9. 2016

 

Akcie v novembri

- Komparo pre 8. a 9. ročník (12.11.)

- 1/4 ročná hodnotiaca porada (12.11.)

- Testovanie 5-2015 (25.11.)

Novinky

 • Pasovanie prvákov

  Kedysi sa pasovali rytieri, my dnes pasujeme našich statočných prvákov. Dňa 28.10.2015 sa uskutočnilo na škole pasovanie prvákov, ktoré pripravili deviataci. Po úspešnom splnení rôznych úloh, prváci boli pasovaní za ozajstných prvákov našej školy. Slávnostný ceremoniál sa zahájil tým, že prváčikovia vstúpili do kráľovstva minioňov, kde na svoje ratolesti už čakali aj ich rodičia. Na úvod sa deťom prihovorila pani riaditeľka a popriala im veľa úspechov pri plnení úloh. Deviataci si pre nich pripravili stanovištia: Spievankovo, Čítankovo, Šikovníčkovo, Počítankovo a Hádankovo. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh, kráľ pasoval deti za žiakov prvého ročníka. Žiaci boli odmenení diplomom a malými darčekami. Veríme, že sa novým prvákom bude v 1. ročníku dariť a úspešne zvládnu abecedu a počítanie.

 • Plavecký výcvik

  V týždni od 19.-23.10.2015 absolvovali žiaci tretieho ročníka základný a žiaci štvrtého ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. Dozor im robili triedne učiteľky Veronika Šamíková a Bernadeta Solárová. Za odvahu boli v piatok odmenení sladkosťou a mokrým vysvedčením, za slušné správanie v autobuse dostali sladkosť od pána šoféra Jozefa Dudáša a aj základná škola prispela sladkou odmenou.

 • Deň zdravej výživy

  Zdravá a vyvážená strava vplýva nielen na telesné, ale aj na duševné zdravie človeka. Preto sme si na škole pripomenuli 15. október - medzinárodný deň zdravej výživy tradičnou ochutnávkou šalátov, ktoré pripravili pracovité dievčatá 7. a 8. ročníka pod dohľadom p. A. Matisovej a J. Pavlovej. Tento deň však nebol len o jedení. Simonka Feniková pripravila pre žiakov veľmi peknú a najmä poučnú prezentáciu o zdravej výžive. Všetkým šaláty veľmi chutili a my dúfame, že namiesto sladkostí si naši žiaci dajú zdravé ovocie a zeleninu.

 • Cestovné Horná Lehota

  Vzor tabuľky pre evidenciu žiackych cestovných lístkov .

  Dochadzka_Horna_Lehota(1).pdf

 • Začiatok školského roku

  Horúce letné dni a slnko, veselé šantenie detí počas prázdnin sa skončili. Začal sa nový školský rok 2015/2016 a s ním aj povinnosti, ktoré si žiaci musia plniť, aby ich práca bola na konci školského roka ohodnotená dobrými známkami. Osobitne vítame v našej škole malých prváčikov, a držíme im palce, aby hravo zvládli prvé písmenká a čísla. Želáme aj ostatným žiakom školy množstvo úspechov a síl pri spoznávaní všetkého nového. Učiteľom prajeme veľa elánu, tvorivosti a radosti z dobrých žiackych výsledkov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
  027 41 Oravský Podzámok
 • RŠ 043/ 5893 121
  ZRŠ 043/ 5823 720

Fotogaléria

Novinky