Základná škola Oravský Podzámok

Utorok 28. 4. 2015

OZNAMY

Ukončenie činnosti pediatra MUDr. Agneša Šátková

V súvislosti s ukončením činnosti pediatra MUDr. Agneša Šátková, s miestom výkonu Oravský Podzámok  od 2.4.2015 Vám oznamujeme, že Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva  pridelil zdravotnú dokumentáciu  pacientov zo zdravotného obvodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore pediatria a dorastové lekárstvo MUDr. Agneša Šátková, s miestom výkonu 027 41 Oravský Podzámok dňom 09.04.2015  poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti spoločnosti MUDr. Daniela Smatana Javošová, s.r.o., s miestom výkonu 027 55 Dlhá nad Oravou 197 – MUDr. Daniela Smatana Javošová, telef. kontakt:   43 5894831.

Zdravotná dokumentácia sa nachádza na uvedenej ambulancii. K prevzatiu zdravotnej dokumentácie treba doniesť potvrdenie od preberajúceho lekára, že prijíma pacienta do zdravotnej starostlivosti.

Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

V Žiline 09.04.2015 Mgr. Margita Bistáková; odborná referentka, odbor zdravotníctva

 

Prázdniny v školskom roku 2014/2015

- letné prázdniny od 1.7. do 31.8. 2015

- začiatok vyučovania v školskom roku 2015/2016 je 2.9. (streda) 2015

 

AKCIE V APRÍLI

- exkurzie na výstavu Vedeckej hračky

- Prvá pomoc - prednáška aj praktická ukážka (14.4.)

- Testovanie 9 - 2015 (15.4.)

- 3/4 ročná hodnotiaca porada

- Deň Zeme - brigáda v obci

- celoškolské stretnutie s rodičmi (29.4.)

1. stupeň o 14,00 hod., 2. stupeň o 14,30 hod.

 

 

 


 

Novinky

 • Deň učiteľov

  Dňa 27.3. 2015 sme si aj my pripomenuli sviatok Jána Ámosa Komenského - Deň učiteľov. Žiaci  si pod vedením p. učiteľky Lokajovej a p. uč. Matisovej pripravili zaujímavý program. Na hodinách slovenského jazyka vytvorili pre svoje pani učiteľky a pána učiteľa básne, ktoré im v tento významný deň zarecitovali v spoločenskej sále.  Žiaci okrem básní darovali učiteľom aj kvietok.  Tiež sme si mohli pozrieť netradičnú hodinu vyučovania v podaní deviatakov.  Tí nám ukázali, ako sa učilo v minulosti. O tom, že okrem povinností v škole nechýba ani zábava, nás presvedčili vtipné výroky žiakov a učiteľov v podaní žiakov, samozrejme. Za prekvapenie a chvíľu príjemného oddychu žiakom ďakujeme. 

 • Marec mesiac knihy

  Aj vy máte radi knihy? Určite ste si ako malí školáci s radosťou vypočuli po večeroch nejednu rozprávku od svojich rodičov. V mesiaci marec sme si toho užili u nás v škole až–až. Na úvod si žiaci 7.ročníka do  školského rozhlasu pripravili reláciu  „Marec – mesiac knihy“. Žiaci I. stupňa sa venovali na hodinách čítania rozprávkam, ktoré im čítali pani učiteľky a na základe nich plnili celý mesiac dané úlohy. Riešili úlohy v pracovných listoch, počas dvoch týždňov súťažili v dvoch kolách v písomných súťažných otázkach - ( vylosovaní boli z každého ročníka traja žiaci, ktorí ich správne plnili), triedne kolektívy spoločne strihali a maľovali veľké, rozprávkové postavy. A sú naozaj krásne. Príďte sa na ne k nám pozrieť do školy a zaspomínať si. Žiaci 4. ročníka boli pred popoludňajším spánkom čítať deťom v tunajšej MŠ  rozprávky. Posledný marcový deň sme vyhodnotili a odmeňovali tých najšikovnejších. A nakoniec všetkého sa predviedli pod vedením p. uč. Havrilovej žiaci 3. ročníka s nacvičeným divadielkom „Rozprávka o troch kozliatkach a spievajúcom vlkovi“.

 • Švihadlový maratón

  Mesiac marec sa začal v našej škole v športovom duchu. Dňa 5. 3. zorganizovala p. uč. Lokajová a p. uč. Gajdoš súťaž „Švihadlový maratón“. Dievčatá a chlapci si zmerali svoje sily v troch vekových kategóriách a v rôznych disciplínach. Naše úsilie podporili a do skákania sa zapojili aj dospeláci - p. riaditeľka, p. zástupkyňa a p. uč. Havrilová. Bolo úžasné sledovať snahu a vzájomné povzbudzovanie všetkých zúčastnených. Traja najšikovnejší v každej disciplíne boli odmenení medailou. K víťaznému poháru sa preskákal žiak IX. ročníka: Jaroslav Fenik. Víťazom gratulujeme!

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 26.2.2015 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo prestížnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov, ktorí nás presvedčili o svojich recitačných kvalitách. Porota, ktorú tvorili pani učiteľky Havrilová, Lokajová a Matisová, mala naozaj ťažkú úlohu. Keďže všetci vyhrať nemohli, porota sa rozhodla takto:

 • Deň otvorených dverí

  Čaro Vianoc zavítalo aj do našej školy v piatok 12. decembra.  Školské učebne sa premenili  na "tvorivé dielne". Žiaci od 1. ročníka po 8. ročník spolu s triednymi učiteľmi preukazovali svoje zručnosti pri výrobe vianočných ozdôb, pohľadníc, látkových srdiečok, stromčekov z cestovín, lampášov, vianočných venčekov, oblátok, ... Naši deviataci pomáhali pri obsluhovaní rodičov počas ochutnávky kapustnice a zároveň si pripravili Mikulášsky program pre celú školu.  Svoje talenty, pohybové nadanie, spev a  recitovanie žiaci školy predviedli na "Vianočnej akadémii" v sále školy. Plná sála svedčila o veľkom záujme o program zo strany rodičov a priateľov školy. Snaženie vystupujúcich ocenili dlhým potleskom. Na záver programu Mikuláš rozdal sladké prekvapenia pre všetkých žiakov. Chceme poďakovať všetkým účinkujúcim a pedagógom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnému prežitiu tohto predvianočného času na našej škole.

 • Falck - exkurzia

  Dňa  6.11.2014 navštívili žiaci 5.ročníka a žiaci Detského školského  parlamentu Stanicu rýchlej záchrannej služby  FALCK  tu  v  Oravskom Podzámku. Záchranári  nám predviedli  možnosti záchrany, spôsoby prenášania  a prevozu zraneného v sede a  na nosidlách. Podrobne nám  prezentovali  aj možnosti odbornej prvej pomoci  na  mieste ako aj v sanitke počas prevozu zraneného.  Žiaci si prezreli vybavenie záchranného vozidla, vypočuli si  výstražné signály. Ďalej mali možnosť vidieť všetky prístroje, pomôcky a zdravotnícky materiál, ktorý tam majú. (defibrilátor, tlakomer, dlahy, Šancov golier, znehybňujúci matrac, kyslíkový prístroj, tašku prvej pomoci, dýchací prístroj, lieky, infúzie, obväzový materiál, atď.) Zistili sme, že práca záchranárov nie je vôbec jednoduchá, musia konať rýchlo a správne sa rozhodovať pri záchrane ľudských životov.Záchranárom aj touto cestou ďakujeme.

 • Pasovanie prvákov

  V stredu 29.10. bol pre našich najmladších žiakov významný deň, pretože boli pasovaní za prvákov. Včielky z deviateho ročníka pod vedením pani učiteľky A. Matisovej sprevádzali prváčikov po rôznych krajinkách (Čítankovo, Počtárikovo, Športovkovo, Prvoukovo, Športovkovo a Spievankovo), v ktorých usilovne plnili všetky pripravené aktivitky. Ich úlohou bolo: roztriediť písmenká do písmenkových rodín, priraďovať čísla ku obrázkom, upratovať včeliu komôrku triedením ovocia a zeleniny, zaväzovať včielkam šnúrky, a tým pomáhali včielkam zbaviť sa maškrtného Maca Laca. Po splnení všetkých úloh ich včelia kráľovná pasovala za usilovných prvákov a pani riaditeľka im odovzdala Pamätné listy. Prváčikovia budú mať na tento deň okrem zážitkov aj sladkú spomienku – fľaštičku medu od Maca Laca. Na záver pasovania zaspievali prváci svoju Hymnu a včielky im popriali veľa úspechov pri učení. 

 • Plavecký výcvik

  Aj tento školský rok žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 20.10. do 24.10.2014 v Aquarelaxe Dolný Kubín. Výcvik viedla p. Mgr. M. Kotlínová spolu s troma inštruktormi. Štvrtáci mali možnosť zdokonaľovať sa v plávaní a rozširovať si svoje plavecké zručnosti, zvládať plávanie na 25 m rôznymi plaveckými spôsobmi. Tretiaci sa zoznamovali a adaptovali vo vodnom prostredí. Snažili sa zvládnuť orientáciu pod vodou, dýchanie do vody, splývanie a plavecký štýl znak. Výcvik sa ukončil plaveckými pretekmi na 25 metrov. Najlepší čas zaplával Andrej Feranc zo 4. ročníka. Na záver boli všetci účastníci odmenení "Mokrým vysvedčením". Gratulujeme!

 • Deň zdravej výživy

  Dňa 17. 10. 2014 pri príležitosti medzinárodného dňa zdravej výživy si žiaci školy pochutnali na zdravých šalátoch, ktoré im pripravili žiačky z kúžkov Fantátia v kuchyni a Medzinárodná kuchyňa v spluprácii s členmi Detského parlamentu. Žiaci ochutnali 3 druhy šalátov: grécky, zeleninový a mrkvový. Šaláty mali možnosť zajedať celozrnným chlebom. Prijémnú atmosféru dopĺňala prezentácia o význame zdravej výživy.

 • Návšteva partnerskej Gminy Lipinki

  V dňoch 13. a 14. októbra 2014 Mgr. Jozef Záhora starosta obce, PhDr. Mária Záhorová, p. Jozef Šlachta a zástupcovia našej školy Mgr. Jarmila Pavlová, Mgr. Dana Havrilová, Mgr. Jana Lokajová, Mgr. Marián Gajdoš a p. Mária Šlachtová navštívili partnerskú GminuLipinki v Poľsku. Návšteva sa uskutočnila na základe pozvania Wójta Gminy Lipinki Czesława Rakoczyho. Obec Oravský Podzámok má podpísanú dohodu o spolupráci s Gminou  Lipinki od roku 2012.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
  027 41 Oravský Podzámok
 • RŠ 043/ 5893 121
  ZRŠ 043/ 5823 720

Fotogaléria