Základná škola Oravský Podzámok

Štvrtok 5. 5. 2016

OZNAMY

Výsledky testovania 5. ročníka

Úspešnosť v SR:

MAT-61,99%, SJL-66,62%

Úspešnosť školy:

MAT-69,26%, SJL-70,74%

Zber papiera pokračuje.

Žiaci môžu nosiť papier vo štvrtky!

Organizácia školského roka 2015/2016

- školské vyučovanie sa začína 2.9.2015 (streda)

- 1. polrok sa končí 29.1.2016 (piatok)

- 2. polrok sa končí 30.6.2016 (štvrtok)

- testovanie žiakov 5. ročníka bude 25.11.2015 (SJL, MAT)

- testovanie žiakov 9. ročníka bude 6.4.2016 (SJL, MAT)

- zápis do 1. ročníka bude 2. aprílový týždeň

Prázdniny pre žiakov

- jesenné: od 29.10. do 30.10. 2015

- vianočné: od 23.12. do 7.1.2016

- polročné: 1.2.2016

- jarné: od 29.2. do 4.3. 2016

- veľkonočné: od 24.3. do 29.3. 2016

- letné: od 1.7. do 2.9. 2016

 

Akcie v máji

- aktivity spojené s 1. májom (2.5.)

- krajské kolo v prednese HK (2.5.)

- futbalové súťaže žiakov školy (4.5. a 5.5.)

- Mladý zdravotník - obvodné kolo (5.5.)

- prijímacie pohovory deviatakov (9.5.)

- Deň matiek - program (15.5. o 15,00 hod v sále)

- celoškolský Deň športu (17.5.)

- Európska únia - aktivity pre 1. stupeň

- fotografovanie triednych kolektívov

- e-testy žiakov 4. a 8. ročníka

- Via Historika - divadelno-šermiarsky program (30.5.)

Novinky

 • Ako každý rok aj tento učitelia 2. stupňa zorganizovali pre obec Oravský Podzámok brigádu v rôznych častiach obce. Triedni učitelia si rozdelili trasy, kadiaľ budú spolu so žiakmi zbierať odpad. Piataci upratovali areál školy a breh popri Orave až po parkovisko. Šiestaci mali na starosti Šibenice a námestie pod hradom. Siedmaci upratovali Stodolisko a ôsmaci sa vybrali upratovať cestu smerom na Pribiš. Najstarší deviataci brigádovali na Sihoti. Spoločne žiaci nazbierali 16 vriec odpadu, ktoré neskôr pozvážal pán Šlachta. Aj žiaci 1. stupňa  mali tento deň vyhradený našej planéte a jej ochrane. Pomocou pracovných listov a riešením rôznych úloh, ktoré si pripravila p. učioteľka Strapcová sa vzelávali v environmentálnej oblasti.

 • „S dobrou knihou rýchlo beží čas.“ (Cicero) Určite nám to dá každý za pravdu. Veď ako zahnať nudu, alebo vyplniť voľný čas? Najlepšie je siahnuť po dobrej knihe. Aj my učitelia sa snažíme, aby naši žiaci venovali časť svojho voľna čítaniu dobrých kníh. Tak to bolo aj v mesiaci marec, v ktorom sme sa venovali knihám, čítaniu a detským autorom. Žiaci primárneho vzdelávania pod vedením tr. uč. a pripravených aktivít p. uč. Havrilovou prečítali  zadané detské knihy. Podľa nich potom vypĺňali pracovné listy, ktoré boli ohodnotené a najlepšie z nich podľa ročníkov odmenené. Pre deti boli pripravené otázky, na ktoré mali odpovedať a  odpovede hádzať do skrinky dôvery. Vylosovaní žiaci získali sladkú odmenu. Žiaci 2. roč. s p. uč. Havrilovou nacvičili divadielko, s ktorým sa predviedli po záverečnom zhodnotení celej akcie.

 • Našich recitátorov v prednese poézie a prózy Hviezdoslavovho Kubína v okresnom kole. Traja naši žiaci sa umiestnili na prvých miestach.

  Martin Krížo (5. roč.) - 1. miesto v prednese poézie v 2. kategórii

  Katka Kľúčiková (9.roč.) - 1. miesto v prednese poézie v 3. kategórii

 • Aké tajomstvá ukrývajú egyptské pyramídy? Aké písmo používali Egypťania? Ako sa volá papier, ktorý používali Egypťania? Ako funguje vesmír? Existuje život aj na iných planétach? Čo skúmajú kozmonauti vo vesmíre? Na tieto a iné otázky žiaci  6.-8.ročníka dostali odpovede v Antantis Center Levice počas školského výletu dňa 10. marca 2016. Mali možnosť prežiť veľkolepý zážitok, ktorý si vychutnali s dobovo oblečenými animátormi, pri dobovej hudbe a v tej správnej tajomnej atmosfére. V tento deň sa stali priamymi účastníkmi mumifikácie a ďalších dvoch jedinečných obradov z čias starovekého Egypta. Celý zážitok sa niesol v duchu cestovania časom do doby, keď Egyptu vládli faraóni.

 • Je veľa známych osobností a literárnych diel, na ktoré sa nedá zabudnúť. Po rokoch si spomínajú aj naši rodičia na velikána slovenskej literatúry, ktorým bol Pavol Országh Hviezdoslav. Hlavne preto, že sa  každoročne koná súťaž v prednese poézie a prózy „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“. Tohtoročná súťaž školského kola sa uskutočnila v našej škole 22.2. 2016 v popoludňajších hodinách pod vedením pani učiteliek D. Havrilovej, E. Holubčíkovej a A. Matisovej, ktoré tvorili porotu a hodnotili žiacke výkony.

 • „Vtáka poznáš po perí, človeka po reči,“ hovorí slovenské ľudové príslovie. Kultúra slova, hovoreného i písaného, je zrkadlom kultúry národa. Dnešná doba je charakteristická tým, že sa otvorili sa brány do sveta, učíme sa cudzie jazyky, pritom však často zabúdame na náš vlastný, rodný krásny jazyk. Bezchybný písomný či hovorený prejav je našou vizitkou. Práve v týchto dňoch  máme možnosť pripomenúť si jeho hodnotu a vzácnosť. 21. február je totiž Medzinárodným dňom materinskej reči.  Tento sviatok bol vyhlásený nadáciou UNESCO v roku 1999 a prvýkrát sa slávil v roku 2000. Treba vynaložiť väčšie úsilie o zachovanie jazykov ako kultúrneho dedičstva ľudstva. A keďže materinským jazykom väčšiny z nás je slovenský jazyk, je aj naším kultúrnym dedičstvom. Treba si uvedomiť jeho hodnotu a chrániť ho. Naša ľúbozvučná slovenčina nás veľakrát potrápi. Preto sme sa aj my v tento deň venovali drobným „háčikom“ slovenského jazyka a našim žiakom zadali otázky, na ktoré spoločnými silami  odpovedali. Na  I.stupni mali žiaci napísať aspoň pár čarovných slovíčok, ktoré sa nám vytrácajú z pamäti – Ďakujem, Prosím, Nech sa páči, Dobré ráno…Tiež sa pohrali s otázkou, ktoré slová patria medzi najkrajšie slovenské slovíčka. Vedeli ste, že na prvom mieste je slovo ČUČORIEDKA? Nezaostávajú však ani čakanka, čistinka, žriebätko, batôžtek, žubrienka, jašterička, svetluška, mamička…

 • Telocvičňa plná hudby, detskej vravy a nedočkavosti na športovú akciu 2. ročníka „Švihadlového maratónu“ - tak vyzeralo popoludnie 18.2.2016 pod vedením p. uč. M. Gajdoša a p. uč. D. Havrilovej. Žiaci 3. - 8. ročníka si opäť zasúťažili a zdolávali rekordy v preskakovaní švihadla. S napätím počítali preskoky svojich spoluhráčov a konkurentov. A kto bol najlepší?

 • Diskotékové piesne rozšantili deti z primárneho vzdelávania na školskom karnevale, ktorý sa uskutočnil 11.2.2016 v dopoludňajších hodinách našej základnej školy pripravený triednymi pani učiteľkami. Rodičia opäť preukázali svoju tvorivosť v rôznorodosti karnevalových masiek. Radosť a zábava neprevládala iba počas tanečných kreácií detí na tanečnom parkete, ale aj počas súťaží, do ktorých sa zapojili všetky deti. Odmenení boli všetci sladkou odmenou. 

 • Vzor tabuľky pre evidenciu žiackych cestovných lístkov .

  Dochadzka_Horna_Lehota(1).pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
  027 41 Oravský Podzámok
 • RŠ 043/ 5893 121
  ZRŠ 043/ 5823 720

Fotogaléria

Novinky