Základná škola Oravský Podzámok

Utorok 3. 3. 2015

OZNAMY

Oznamujem stravníkom, že je možné sa odhlasovať zo stravy cez webovú stránku školy. 

Oznamujem rodičom, zamestancom školy a stravníkom mobilné telefónne číslo školskej jedálne :

0940 584 615.

Na tomto telefónnom čísle môžte odhlasovať stravu aj formou SMS.

Ľ. Líšková, vedúca ŠJ

Prázdniny v školskom roku 2014/2015

- veľkonočné: 2.4. - 7.4.2015

 

AKCIE VO FEBRUÁRI

- 5.2. zápis do 1. ročníka

- 5.2. testovanie úrovne čítania na 1. stupni

- 9.2. profesionálna orientácia - 8. ročník

- 26.2. školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

 


 

Novinky

 • Rozpis používania telocvične

   

  čas

  vedúci

  čas

  vedúci

  čas

  vedúci

  Pondelok

  14,30 - 16,00

 • Deň otvorených dverí

  Čaro Vianoc zavítalo aj do našej školy v piatok 12. decembra.  Školské učebne sa premenili  na "tvorivé dielne". Žiaci od 1. ročníka po 8. ročník spolu s triednymi učiteľmi preukazovali svoje zručnosti pri výrobe vianočných ozdôb, pohľadníc, látkových srdiečok, stromčekov z cestovín, lampášov, vianočných venčekov, oblátok, ... Naši deviataci pomáhali pri obsluhovaní rodičov počas ochutnávky kapustnice a zároveň si pripravili Mikulášsky program pre celú školu.  Svoje talenty, pohybové nadanie, spev a  recitovanie žiaci školy predviedli na "Vianočnej akadémii" v sále školy. Plná sála svedčila o veľkom záujme o program zo strany rodičov a priateľov školy. Snaženie vystupujúcich ocenili dlhým potleskom. Na záver programu Mikuláš rozdal sladké prekvapenia pre všetkých žiakov. Chceme poďakovať všetkým účinkujúcim a pedagógom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnému prežitiu tohto predvianočného času na našej škole.

 • Falck - exkurzia

  Dňa  6.11.2014 navštívili žiaci 5.ročníka a žiaci Detského školského  parlamentu Stanicu rýchlej záchrannej služby  FALCK  tu  v  Oravskom Podzámku. Záchranári  nám predviedli  možnosti záchrany, spôsoby prenášania  a prevozu zraneného v sede a  na nosidlách. Podrobne nám  prezentovali  aj možnosti odbornej prvej pomoci  na  mieste ako aj v sanitke počas prevozu zraneného.  Žiaci si prezreli vybavenie záchranného vozidla, vypočuli si  výstražné signály. Ďalej mali možnosť vidieť všetky prístroje, pomôcky a zdravotnícky materiál, ktorý tam majú. (defibrilátor, tlakomer, dlahy, Šancov golier, znehybňujúci matrac, kyslíkový prístroj, tašku prvej pomoci, dýchací prístroj, lieky, infúzie, obväzový materiál, atď.) Zistili sme, že práca záchranárov nie je vôbec jednoduchá, musia konať rýchlo a správne sa rozhodovať pri záchrane ľudských životov.Záchranárom aj touto cestou ďakujeme.

 • Pasovanie prvákov

  V stredu 29.10. bol pre našich najmladších žiakov významný deň, pretože boli pasovaní za prvákov. Včielky z deviateho ročníka pod vedením pani učiteľky A. Matisovej sprevádzali prváčikov po rôznych krajinkách (Čítankovo, Počtárikovo, Športovkovo, Prvoukovo, Športovkovo a Spievankovo), v ktorých usilovne plnili všetky pripravené aktivitky. Ich úlohou bolo: roztriediť písmenká do písmenkových rodín, priraďovať čísla ku obrázkom, upratovať včeliu komôrku triedením ovocia a zeleniny, zaväzovať včielkam šnúrky, a tým pomáhali včielkam zbaviť sa maškrtného Maca Laca. Po splnení všetkých úloh ich včelia kráľovná pasovala za usilovných prvákov a pani riaditeľka im odovzdala Pamätné listy. Prváčikovia budú mať na tento deň okrem zážitkov aj sladkú spomienku – fľaštičku medu od Maca Laca. Na záver pasovania zaspievali prváci svoju Hymnu a včielky im popriali veľa úspechov pri učení. 

 • Plavecký výcvik

  Aj tento školský rok žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 20.10. do 24.10.2014 v Aquarelaxe Dolný Kubín. Výcvik viedla p. Mgr. M. Kotlínová spolu s troma inštruktormi. Štvrtáci mali možnosť zdokonaľovať sa v plávaní a rozširovať si svoje plavecké zručnosti, zvládať plávanie na 25 m rôznymi plaveckými spôsobmi. Tretiaci sa zoznamovali a adaptovali vo vodnom prostredí. Snažili sa zvládnuť orientáciu pod vodou, dýchanie do vody, splývanie a plavecký štýl znak. Výcvik sa ukončil plaveckými pretekmi na 25 metrov. Najlepší čas zaplával Andrej Feranc zo 4. ročníka. Na záver boli všetci účastníci odmenení "Mokrým vysvedčením". Gratulujeme!

 • Deň zdravej výživy

  Dňa 17. 10. 2014 pri príležitosti medzinárodného dňa zdravej výživy si žiaci školy pochutnali na zdravých šalátoch, ktoré im pripravili žiačky z kúžkov Fantátia v kuchyni a Medzinárodná kuchyňa v spluprácii s členmi Detského parlamentu. Žiaci ochutnali 3 druhy šalátov: grécky, zeleninový a mrkvový. Šaláty mali možnosť zajedať celozrnným chlebom. Prijémnú atmosféru dopĺňala prezentácia o význame zdravej výživy.

 • Návšteva partnerskej Gminy Lipinki

  V dňoch 13. a 14. októbra 2014 Mgr. Jozef Záhora starosta obce, PhDr. Mária Záhorová, p. Jozef Šlachta a zástupcovia našej školy Mgr. Jarmila Pavlová, Mgr. Dana Havrilová, Mgr. Jana Lokajová, Mgr. Marián Gajdoš a p. Mária Šlachtová navštívili partnerskú GminuLipinki v Poľsku. Návšteva sa uskutočnila na základe pozvania Wójta Gminy Lipinki Czesława Rakoczyho. Obec Oravský Podzámok má podpísanú dohodu o spolupráci s Gminou  Lipinki od roku 2012.

 • Dopravné ihrisko

  Dňa 9. 10. 2014 žiaci 3. a 4. ročníka za doprovodu triednych učiteliek p. D. Havrilovej a p. B. Solárovej navštívili dopravné ihrisko v Donom Kubíne. Zásady cestnej premávky a pohybu na nej žiakom vysvetlil pán Bc. Dušan Medzihradský - pracovník dopravnej polície. Svoje poznatky si deti následne vyskúšali na detskej svetelnej križovatke, po ktorej jazdili na kolobežkách.

 • Exkurzia na Oravskom hrade

  Dňa 25.9. 2014 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili na Oravskom hrade podujatia pod názvom "História bližšie k deťom a mládeži". Okram prehliadky hradu mali žiaci možnosť vypočuť si aj tri prednášky na témy: Hrad a jeho funkcia, Ochrana hradu, Spôsob života na hrade. Počas prednášok mali možnosť vyskúšať si stredoveké prilby, meče a dokonca sa aj zašermovať. Dievčatá si zase mohli vyskúšať gotické ozdoby na hlavu. Každý žiak, ktorý správne odpovedal na tri súťažné otázky mal možnosť zapojiť sa do súťaže a vyhrať nejakú cenu. Žrebovanie prebehne v 1. októbrový týždeň. Držíme im palce!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
  027 41 Oravský Podzámok
 • RŠ 043/ 5893 121
  ZRŠ 043/ 5823 720

Fotogaléria