Základná škola Oravský Podzámok

Utorok 13. 10. 2015

OZNAMY

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

Priemerná úspešnosť školy:

MAT - 62,81%; SJL - 67,71%

Percentil školy:

MAT - 84,11; SJL - 77,33

Zo SJL získali naši deviataci 1. miesto a z MAT 4. miesto v okrese Dolný Kubín.

Chválime ich!

Organizácia školského roka 2015/2016

- školské vyučovanie sa začína 2.9.2015 (streda)

- 1. polrok sa končí 29.1.2016 (piatok)

- 2. polrok sa končí 30.6.2016 (štvrtok)

- testovanie žiakov 5. ročníka bude 25.11.2015 (SJL, MAT)

- testovanie žiakov 9. ročníka bude 6.4.2016 (SJL, MAT)

Prázdniny pre žiakov

- jesenné: od 29.10. do 30.10. 2015

- vianočné: od 23.12. do 7.1.2016

- polročné: 1.2.2016

- jarné: od 29.2. do 4.3. 2016

- veľkonočné: od 24.3. do 29.3. 2016

- letné: od 1.7. do 2.9. 2016

 

Akcie v októbri

- Účelové cvičenie pre nižšie stredné vzdelávanie (1.10.-2.10.)

- Výchovný koncert (7.10.)

- Deň zdravej výživy - ochutnávka šalátov (9.10.)

- Freestyle show (9.10.)

- Plavecký výcvik pre 3.-4. ročník (19.10.-23.10.)

- Mesiac úcty k starším - program (25.10.)

- Pasovanie prvákov (28.10.)

Novinky

 • Cestovné Horná Lehota

  Vzor tabuľky pre evidenciu žiackych cestovných lístkov .

  Dochadzka_Horna_Lehota(1).pdf

 • Začiatok školského roku

  Horúce letné dni a slnko, veselé šantenie detí počas prázdnin sa skončili. Začal sa nový školský rok 2015/2016 a s ním aj povinnosti, ktoré si žiaci musia plniť, aby ich práca bola na konci školského roka ohodnotená dobrými známkami. Osobitne vítame v našej škole malých prváčikov, a držíme im palce, aby hravo zvládli prvé písmenká a čísla. Želáme aj ostatným žiakom školy množstvo úspechov a síl pri spoznávaní všetkého nového. Učiteľom prajeme veľa elánu, tvorivosti a radosti z dobrých žiackych výsledkov.

 • Horná Lehota - žiacke cestovné

  Oznamujeme rodičom, že žiacke cestovné lístky je nutné odkladať od prvého dňa v škole, t.j. 2.9. (streda).

  Vzor tabuľky:Dochadzka_Horna_Lehota.pdf 

 • Záver školského roku

  Niekto by povedal: „Ráno, ako ráno." Ale toto dnešné 30. júna bolo pre všetkých žiakov výnimočné. Veď sme uzavreli ďalší školský rok a po ňom prichádzajú tie veľmi očakávané prázdniny. Pred ich začatím sme zhodnotili, pochválili a ocenili mnohých žiakov, ktorí sa snažili získať tie najlepšie známky, ocenili sme pomoc, ktorú vykonali a tak urobili samých seba lepšími  a aj našu školu krajším miestom. Našu pochvalu si zaslúžili aj za športové aktivity – reprezentáciu školy, ktorí svojimi úspechmi šírili dobré meno školy. Všetkým blahoželáme k ich oceneniam a veríme, že v ďalšom školskom roku ich bude ešte viac. Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na tom, aby tieto úspechy boli dosiahnuté. Ďakujeme aj ďalším zamestnancom školy, bez ktorých by škola nebola školou: pani upratovačkám, pánovi školníkovi  a pani kuchárkam. Nedá nám nespomenúť a poďakovať sa našej bývalej pani riaditeľke p. uč. Mgr. Márii Bolekovej za jej dlhoročnú prácu a vedenie školy. Ďakujeme Rade školy za spoluprácu v tomto školskom roklu. Pochvaly za výchovno – vyučovacie výsledky nájdete vypísané v našom školskom „Spravodajcovi“.

 • Futbalový turnaj o pohár RŠ

  Futbalový turnaj „O putovný pohár riaditeľky školy“

  Futbalový turnaj je už 6 rokov organizovaný Mgr. Mariánom Gajdošom, učiteľom našej  školy v Oravskom Podzámku. Na turnaji sa pravidelne stretávajú základné školy z Likavky, Kňažej, Zázrivej, Žaškova, Dolného Kubína (J. Matúšku) a samozrejme domáce družstvo z Oravského Podzámku. Družstvá hrajú systémom každý s každým v dvoch skupinách a víťazi sa „pobijú“ o putovný pohár, ktorý sa stane ich trofejou po dobu jedného roka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
  027 41 Oravský Podzámok
 • RŠ 043/ 5893 121
  ZRŠ 043/ 5823 720

Fotogaléria