Základná škola Oravský Podzámok

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
Email školy: zsopodzamok@gmail.com
Telefón: RŠ 043/ 5893 121
ZRŠ 043/ 5823 720
Adresa školy: 027 41 Oravský Podzámok
IČO: 37808818
Webové sídlo školy: www.zsopodzamok.edupage.sk
Vedúci zamestnanci školy: PaedDr. Jana Konšťáková, rš
Mgr. Jarmila Pavlová, zrš
p. Dana Jančová, zrmš
Mgr. Iveta Brňáková, ved. vychovávateľka
Mgr. Marta Jurigová, výchovný poradca
Mgr. Alena Straková, odborný pracovník
Počet žiakov: 1. stupeň: 77
2. stupeň: 82
Spolu: 159

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
    027 41 Oravský Podzámok
  • RŠ 043/ 5893 121
    ZRŠ 043/ 5823 720

Fotogaléria

Novinky